11.2.54

โปรแกรม "NetSupport School" ช่วยครูออกแบบนวัตกรรม

       โปรแกรม "NetSupport School" โซลูชั่นชั้นแนวหน้าที่จะช่วยเหลือให้ครูในโรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในการฝึกอบรม (training) และสอนนักเรียน ควบคุมการทำงานผ่านระบบเครือข่าย มีครูเป็นคนคอยจัดการทุกอย่างแบบเบ็ดเสร็จ โดยตัวโปรแกรมเองมีความสามารถในการตรวจสอบและโต้ตอบกับนักเรียนทั้งรายบุคคล และตามกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้อย่างมืออาชีพและยอดเยี่ยม (ขั้นตอนการออกแบบและการใช้โปรแกรมคลิกที่นี่)
                ซึ่งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนมาช่วยในการเรียนการสอนนั้นทำให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีจำนวนมาก ๆ ได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง  เพราะการใช้ "NetSupport  School" ยังทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เหมือนการสอนแบบตัวต่อตัวและครูผู้สอนสามารถควบคุมการฝึกปฏิบัติ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักเรียน  นักศึกษาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปรแกรมสำเร็จรูปนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการประจำ  การควบคุมร้าน Internet เป็นต้น
นวัตกรรมของฉันเริ่มต้นจากการสังเกตสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้จากโปรแกรมนำเสนอแบบเดิม ๆ ที่อาจารย์ทุกท่านใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นก็คือโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office PowerPoint  ซึ่งเป็นสื่อและนวัตกรรมที่ดีมากชนิดหนึ่งเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนที่มีนักเรียนไม่จำนวนไม่มาก  แต่ในรายวิชาที่ผมสอนนั้นมีนักเรียนจำนวนมากซึ่งทำให้การจัดการเรียนการสอนนั้นต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทางโรงเรียนจึงได้นำเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่า  Netsupport  School  ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับซอฟแวร์ตัวนี้กันก่อน 

                 Netsupport School เป็นโซลูชั่นการฝึกอบรมระดับชั้นนำซอฟแวร์, การให้ครูที่มีความสามารถในการออกคำสั่งตรวจสอบและโต้ตอบกับนักเรียนของพวกเขาทั้งสองเป็นรายบุคคลว่าเป็นกลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไปเรียนโดยรวมรวมในชั้นเรียนการตรวจสอบขั้นสูง PC, การนำเสนอเรียลไทม์และเครื่องมือหมายเหตุด้วยนวัตกรรมชุดทดสอบเองให้อินเทอร์เน็ตและการควบคุม Application, การวางแผนการสอนอัตโนมัติ, Printer Management, Instant Messenger การควบคุม, การตรวจสอบเนื้อหาและ Desktop Security, นี้รุ่นล่าสุดของ NetSupport  โรงเรียนมีความต้องการเพิ่มขึ้น  ความท้าทาย  และความต้องการของห้องเรียนที่ทันสมัยในปัจจุบันด้วย NetSupport โรงเรียนครูผู้สอนและผู้ฝึกอบรมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนในชั้นเรียน และยังทำการตลาดให้นักเรียนได้เห็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยของโรงเรียนอีกด้วย
                 เมื่อเราได้ทำความรู้จักกับ Netsupport School  กันแล้ว ผมก็ได้นำสื่อที่ทันสมัยนี้มาออกแบบการเรียนการสอนโดย
                1.  กำหนดเนื้อหารายวิชาตามแผนการสอน  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการสร้างแผนผังองค์กร วงจรชีวิตของผีเสื้อ  ด้วย SmartArt ในโปรแกรม Microsoft Office Word


         

                2.  สร้าง  ออกแบบ นวัตกรรม โดยศึกษาจากปัญหาที่พบ และให้สอดคล้องกับผู้เรียน  โรงเรียนจึงดำเนินการวางระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะได้ห้องฝึกปฏิบัติในฝันให้กับนักเรียน  นักศึกษาได้เรียนรู้ และสามารถปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  พร้อมทั้งยังช่วยให้ครูผู้สอนสามารถควบคุมชั้นเรียนและดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างดีทั้งที่มีจำนวนนักเรียนมากในห้องเรียน

     

                3.  นวัตกรรม และการเลือกใช้สื่อ  หลังจากโรงเรียนได้วางระบบเรียบร้อยแล้วจึงได้นำซอฟแวร์สำเร็จรูปที่เรียกว่า  NetSupport  School  เป็นโปรแกรมชั้นนำที่มีความสามารถในการใช้งานเป็นอย่างดีที่ช่วยครูผู้สอนได้นำแผนการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรมนี้

     


                 4.  ทดลองใช้นวัตกรรม  เมื่อศูนย์สารสนเทศของโรงเรียนได้นำโปรแกรม  NetSupport  School  ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้วได้จัดให้มีการอบรมครูผู้สอนได้ทดลองใช้นวัตกรรม หรือโปรแกรม  NetSupport  School เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  นักศึกษาได้เต็มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม

                    


                5.   สรุปผลการทดลองใช้สื่อ  นวัตกรรม และเทคโนโลยีฯ  หลังจากที่ครูผู้สอนที่ได้นำแผนการเรียนมาประยุกต์ใช้กับโปรแกรม NetSupport  School ในการจัดการเรียนการสอนทำให้นักเรียนได้ความรู้เหมือนกับครูผู้สอนนั้นได้ทำการสอนแบบตัวต่อตัว  เพราะรูปแบบของการนำ NetSupport  School มาใช้นั้นเป็นรูปแบบการสอนแบบสาธิต  ทำให้ดู   แล้วจึงผู้เรียนปฏิบัติตามครูผู้สอน เมื่อได้ทำการวัดและประเมินการฝึกปฏิบัติผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามแบบครูผู้สอน  และโปรแกรมนี้ยังช่วยให้ครูผู้สอนควบคุมการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ช่วยลดการเล่นเกมส์  การมองไม่เห็นในการใช้สื่อแบบอื่น   และเข้า  Internet ในเว็ปไซด์ที่ไม่เหมาะสมที่ผิดกฎหมายหรือไม่เกี่ยวข้องกับสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม

                        


อ้างอิง : http://learners.in.th/blog/mu1975/440336

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น